Ring til os på 60 18 81 33

Forside

Du må vide hvor du er, for at finde ud af hvor du skal hen

Igennem din intuition, oplever du din mission til at få opfyldt din vision.

Essens er din indre ild og din visdom. Det er meningen, at du skal brænde igennem med den.

Indsigt - Vision - Essens Du må vide hvor du er, for at finde ud af hvor du skal hen Når du tør at se fremtiden, vil du også få en idé om hvad der skal til for at nå dertil. Har du ressourcerne der skal bruges til at nå hvad du vil?

KEEP IT SIMPLE!

MOD til forandring findes i dit hjerte.

Teamånd – korpsånd – virksomhedens ånd

Min vision er at gøre åndelig udvikling til et effektivt, anerkendt og respekteret middel til at opnå resultater og personlige mål i erhvervslivet, såvel som i det almindelige liv. I ånden er vi ægte og ærlige. Det er her, vi står stærkest sammen. Det er her vi styrker det mentale kapital.

“Det mest åndelige der findes er, at være fysisk menneske på jord.
At samarbejde med sjæl og ånd er her, hvor vi kan møde hinanden ægte og jordnært.
Det er her, hvor vi få mere at de gode ting til at ske sammen”

Udover fysisk fremmøde, tilbyder jeg møder over mobilen, teams, zoom, messenger. Du bestemmer.
PRIS: 23 kroner pr. minut incl moms. Mobilepay: 791167. Du får tilsendt faktura.

MENTAL KAPITAL: Mental sundhed handler for mig om, at du kan skabe velstand i dit liv på alle områder personligt, privat og professionelt, så du oplever tilfredshed i dit liv og opnår vækst, hvor du ønsker det.

Det kræver overskud af energi for at skabe velstand. Derfor taler jeg om at styrke dit mentale kapital, så du opnår overskud i din energiøkonomi. Så har du mere at dele ud af og kan skabe mere af det gode liv for dig selv og andre. Usund stres er blokeringer. Sund stres er præstationsfremmen.

Ved hjælp af en dybere indsigt i dig selv, vil du blive i stand til opløse de blokeringer, som du oplever holde dig fast i en usund stresset tilstand. Det vil give dig mere energi og overskud. Hvad skal du have indsigt i?

1. Følelsesmæssig bevidsthed om, hvad der egentlig foregår i dit liv på de dybere planer og i dine relationer/Relationær bevidsthed.

2. Bevidsthed om hvilke psykologiske arketyper, der udspiller sig i dit liv og hvordan du tackler det. Vi finder dine helt egne metoder.

3. Hvordan du finder sikkerhed, tryghed og tillid i og til dig selv. Vigtigt. Du må ikke tage et større skridt, end du kan klare, så du kan få succesoplevelser.

1a. Følelsesmæssig bevidsthed. Indsigt i dine følelser, så du kan lære bruge dem fornuftigt og undgår mentalt blændværk. Indsigt i dit eget lederskab og metoder til at styrke dine medarbejdere og din forretning.

2a. Arketyper er energiledsagere der har et intellektuelt præg. En værens kvalitet som en grad af den virkelighed, du oplever. Arketyper kan både være fortrolige og upersonlige. Når man ser dem med hjertet, er de så personlige, at man kan kalde dem venner. De er dobbelte af natur, fordi de viser menneskeligheden på godt og ondt. Arketyperne indeholder det kollektive menneskeracens ubevidste nedarvede erfaringsrunder, som har grobund i menneskelige behov, instinkter og potentialer. De hjælper dig med dit skyggearbejde og lader dig indse, at du ikke er et offer og de kan give dig mulighed for at finde ro, så du kan gro. Som analytisk teknik til at forstå drømme, er viden om mytologi ”teknikken” for at fatte psykens dybere lag.

3a. Lær dig selv at kende og du kommer til at føle dig mere sikker og tryg i livet, end du nogensinde har gjort. At få fornemmelsen af at være hjemme i dig selv gør, at du kan stå sikkert, finde tryghed og opbygge tillid til dig selv og dine omgivelser. Det er det essentielle i livet.

DIG PRIVAT
IVE Consultant giver dig afklaring omkring dig selv, din følelsesmæssige bevidsthed, dine livsopgaver, dine livsprocesser, dine livstemaer, og dine relationer. Hvor er du, hvor vil du hen og hvordan kommer du derhen? Uanset om det drejer sig om dit privatliv, dine relationer, dit professionelle liv, kan vi alle drage fordele af ny indsigt gennem sparring og rådgivning fra den rette person. Jeg arbejder intuitivt med mine kandidater og bruger de metoder, der passer til den enkelte, eller vi udvikler dine egne.

Jeg tilbyder møder over mobilen, teams, zoom, messenger. Du bestemmer.

PRIS: 23 kroner pr. minut incl moms. Mobilepay: 791167. Du får tilsendt faktura.

DIG OG DIN VIRKSOMHED
Som noget eksklusivt tilbyder jeg exclusive proceskonsultationer, der giver overblik, klarhed og som vil fremme udviklingen i retning af en lettere tilgang til at løse nutidige problemstillinger og undgå fremtidige kriser i din virksomhed. Det kan være i forhold til at “modernisere” mus samtaler og gøre noget bedre, der virker. Det kan være i forhold til fremtidens muligheder.

Du inviterer og jeg kommer ud og giver en direkte feedback på, hvordan du og din virksomhedskultur fungerer.

PRIS: Vi finder en god pris. Ring og få en uforpligtende snak på Mo: 60188133.

1:1 sparrings-og rådgivningsforløb

Du kan få eksklusive 1:1 sparrings-og rådgivnings-sessioner igennem klarsyn, som kører via Zoom eller Teams alt efter dit ønske, og hver session kan have udgangspunkt følgende agendaer:

  • Få skærpet dit instinkt og din intuition. Vi træner, så du bliver dygtigere.
  • Skarp indsigt i konflikthåndtering og nye måder at håndtere konflikter på.
  • Modet og metoder til at skabe betydningsfulde forandringer.
  • Forløsning af uforløst potentiale og talent.
  • Følelsesmæssig bevidsthed. Indsigt i dine følelser, så du kan lære bruge dem fornuftigt og undgå mentalt blændværk.
  • Indsigt i dit eget lederskab og metoder til at styrke dine medarbejdere og din forretning.

I ET FORLØB SKER DER:

  • Opfølgning på hvordan det er gået siden sidste session, samt feedback / sparring på dine opgaveløsninger, metoder, dine refleksioner og overvejelser.
  • Drøftelse af eventuelle spørgsmål og udfordringer, som du ønsker sparring på.
  • Undervisning og formidling af relevant viden og best-practices på områder som Mona Marthalina med sit klarsyn, visdom og sin farverige livserfaring som spirituel og erhvervskvinde kan se, at du har brug for sparring på og viden om.
  • Aftale vedr. de opgaver/lektier som du skal løse til næste sparrings-sesssion, samt de spørgsmål du skal reflektere over og tage stilling

Et sparrings/ rådgivningsforløb er på det antal sessioner á 1-2 timer, som der aftales.

Forløbet er fleksibelt, således at vi bestemmer hvor kort eller lang tid der skal gå mellem de enkelte sessioner.

Mellem 1:1 sessionerne, får du stillet en klarsyns “hotline” service til rådighed, så du kan skrive til Mona Marthalina og få svar på dine spørgsmål. På den måde går du ikke i stå, men kan bruge tiden effektivt.

Mona Marthalina vil, under hensyntagen til dine ønsker og dine mål, styre processen og køre den sikkert i mål.

Kontakt Mona Marthalina på mmk@ive-consultant.dk og få mere info om 1:1 sparring/ rådgivning. Jeg arbejder intuitive med mine kandidater, så derfor er ingen forløb ens. Jeg bruger de bedste metoder til hver enkelt, eller vi skaber metoderne sammen. Det er det, der er det mest spændende.

RING OG HØR OM PRIS: Mobilepay: 791167. Faktura sendes. Betaling aftales.

Styrk arbejdsmiljøet med motiverende peptalk

Vi tilbyder at komme ud i virksomheder til morgenmøder og afholde peptalks for den samlede medarbejderstab eller udvalgte afdelinger. Vi tilbyder at komme ud til organisationer, uddannelsesinstitutioner, netværk og afholde skræddersyede peptalks.

Det er menneskerne, der er en drivende kraft enhver kultur, og derfor er de den hurtigste vej til vækst og til en bæredygtig fremtid. Vores peptalks og morgenmøder er altid unikt tilpasset  og har til formål at styrke kulturen gennem klarsyn og IVE-principperne.

Læs mere om IVE-metoden og Mona her.

Mod kan være angstprovokerende …
Men med de rette ressourcer kan du finde modet til at nå, hvad du vil.

ERHVERVSÅDGIVNING

IVE-consultant tilbyder både i korte og længere forløb enkeltvis, i grupper, eller med de store overordnede strukturer i virksomheden.

Alle forløb tilrettelægges ud for jeres virksomhed og styrker organisationen, lederskabet og medarbejderne.

Læs mere her

KLARSYN

Uanset om det drejer sig om de private relationer eller større organisationsprocesser, kan vi alle drage fordele af ny indsigt gennem sparring og rådgivning fra den rette person.

Lad mig udfolde alle de udfordringer, der holder dig tilbage samt de muligheder, som kan bidrage til at gøre dit liv mere enkelt, særligt og ærligt.

Læs mere her

BÆREDYGTIG UDVIKLING

Integrationen af etiske principper i ledelse og kultur, beslutningskraft, det interne sammenhold, det eksterne samarbejde, arbejdsmiljø og forøget arbejdsglæden.

Rådgivning og sparring til at skabe en bæredygtig udvikling i virksomheder med særligt fokus på mål 4, 8 11, 13 og 17 i De 17 verdensmål

Læs mere her

Indsigt – Vision – Essens – Etik

Med Skandinaviske rødder og fokus i både ældgamle og nye traditioner igennem sjæl, samt Ånd, tager Mona Marthalina Kjærgård dig med ind i en virkelighed, hvor livet viser fra flere dimensioner og som åbner mulighed for at styrke modet og viljen til at ville en bedre nutid og skabe en bedre fremtid.

Rådgivning og sparring skal kunne svare sig.

Det kan tage tid at få truffet en beslutning om endeligt at gøre noget ved det, som længe har presset på. Når du finder den rette person, det rette sted, det rette netværk, til at rådgive og sparre, er du sjældent i tvivl.

Vi taler med mange, som har brug for den sidste afklaring, enten om mulighederne i relation til deres nuværende rolle, eller muligheden for at blive optimeret og få en udvidet bevidsthed omkring dem selv, organisationen, virksomheden og omgivelserne. Ring til os og få ren besked.

Stifter og direktør, samt erfaren og dreven erhvervskvinde
– Mona Marthalina Kjærgård

SPÆNDENDE MODIGE EVENTS!

“DER HVOR STORE HJERNE OG STORE HJERTER MØDES”

SOM UNDERHOLDNING OG INSPIRATION TIL GENERALFORSAMLINGER, STRATEGISKE MØDER, KONFERENCER, MORGENMØDER, GÅ HJEM MØDER, BESTYRELSESMØDER.

INTUITION SKABER SUCCES FOR FREMTIDEN! 

Fremtiden ligger ud i fremtiden, som er ukendt, og kan ikke umiddelbart defineres, men indflydelsen skal ske nu og her. Det kræver mod at træde ud i det ukendte, og være den, der definere og designer sit eget liv. Kan vi spå ud i fremtiden? Kan vi sikre os? Kan vi nogensinde finde tryghed? Er det realistisk at tillid kan bygges op igen?

Hvordan mon “ledernes landkort” ser ud i fremtiden. Hvilke teknologiske udfordringer og menneskelige udfordringer viser sig. Hvorfor skal vi tænke mennesket og teknologi sammen igennem intuition?

Intuition udvider bevidstheden for fremtiden. Herved bliver fremtiden defineret derved kan du få direkte indflydelse på dit eget liv og andres liv. Der ligger et meget stort ansvar i både det offentlige erhverv og erhvervslivet, fordi det samspil skaber orden på vores fremtid, i samarbejde på politiske arena, igennem teknologiske fremskridt, ved hjælp af  det sociale kapital, som bevæger de forskellige kulturer og skaber trends.

Det kræver en stærk intuition omkring, hvordan mennesker egentligt fungerer, og ledere må derfor nærmest være lommefilosoffer, hobbypsykologer og pædagoger, for at kunne rumme mere og kunne bære et større ansvar i organisationen og i virksomhederne. Derfor må du kende dig selv bedre, så du bedre kan kende andre.

Det har egentlig altid været sådan, men ord er taknemmelige og uden bevidste handlinger, skabes der en naturlig uforudsigelighed, hvor ingen kender dagen og retningen. Det skaber mere stress og sygdom, end godt er, og værdierne går tabt.

At investere i det ukendte, er at investere i en forudsigelig fremtid, hvor forløb, giver en udvidet bevidsthed som sikkerhed og som er nødvendig for at kunne “SE” ind i fremtiden til succes.

FORESTILLINGSKRAFTEN KRÆVER SKELNEEVNE!

Forskere mener, at forestillingskraften er en væsentlig evne at tilegne sig, når der skal ske digital transformation. Det betyder, at det digitale transformationer er menneskelige fremskridt og ikke teknologiske fremskridt. Det må erkendes og tages højde for, så frygten for de teknologiske forandringer mindskes.

Forestillingsevnen kan være et “farligt” område at bevæge sig ind på, for hvad er FUP og hvad er FAKTA, når vi forestiller os noget? Hvorfor kan det være “farligt”? Hvordan kan vi i så fald skelne? Hvordan virker forestillingskraften, og hvad sker der egentlig, når vi bruger den? Svarerne på de spørgsmål, er vores spidskompetence.

Kontakt os

Vi ringer dig meget gerne op, men vi skal bruge dit nummer!


motiverende erhvervsrådgivning

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.