Ring til os på 60 18 81 33

Akademiet

På akademiet kan du søge om fire forskellige typer af dannelse. De tre af dem er forløb og de fjerde er eN særlig ekstradionær undervisning, som du ikke kan læse så meget om, men skal spørge ind til.

 1. Du kan søge ind på akademiet og blive uddannet klarsynet igennem spirituel selvudvikling. Her kan du blive certificeret Etisk Coach til gavn for virksomheder og organisationer, hvor du lærer at tackle enhver situation.
 2. Du kan som iværksætter søge ind i et forløb, hvor du vokser sammen med din virksomhed igennem spirituel selvudvikling.
 3. Du kan som virksomhedsejer søge om at få et ekstraordinært kursus sat sammen til gavn for ledelsen, i din virksomhed, i relation til spirituel udvikling, hvor ledelsen som samlet enhed løfter i flok
 4. Der er  mulighed for at træne mentalt/telepati på akademiet.

Hvorfor er etikken i fokus?

“Etik er overordnet set et hjerteligt anliggende, som definerer de indre menneskelige egenskaber og afbalancerer psyken på en naturlig måde, som ikke overskrider grænser. Etik skaber orden og fremdrift, fordi etikken styrker mennesket, dig, indefra, så du står stærkt og tillidsfuldt, i kraft af dig selv.

De første to typer af dannelse kan du opnå igennem disse tre muligheder.

Den tredje type af dannelse er en transformationsproces for virksomheder, som du kan læse mere om længere nede på siden.

Klarsyn med kanalisering

KLARSYN

Styrk din egen MENTALE KAPITAL.

 • Forståelse for, hvad og hvem du er- afklaring af mentale udfordringer.
 • Find modet, til at have et åbent sind
 • Intensiv følelsesmæssig bevidsthedstræning – Styrker din psyke
 • Forståelse og opnåelse af en struktureret dagligdag.
 • Sessions 1-2 timer plus en opfølgning.

PRIS pr. gang kr. 2250,00 incl moms

INTUITION

Træning af skelneevne og intuition

 • Bevidsthed om dig selv.
 • Bevidsthed omkring relationer.
 • Følelsesmæssig bevidsthed.
 • Bevidsthed om forbindelsen til sjælen.
 • Ekstraordinært undervisningsmateriale og metoder.
 • Intensive 1:1 dialoger, samt mentoring over maximalt 3 mdr.

PRIS kr. 24.600,- incl moms

MENTALISERING

Oplev INTEGRITET

 • Opnå en sund og afbalanceret psyke.
 • Styrk din intuition og træn dit klarsyn.
 • Find dine potentialer og find din vej og virke i livet
 • Intensiv træning af bevidsthedsrejser og klarsyn
 • 1:1 undervisning.
 • Et forløb som altid forud tilrettelægges efter individuelt behov.

PRIS pr år kr. 45.000,- Incl moms

Hvad opnår du på akademiet?

Det vil altid være individuelt, hvad du som deltager opnår i erkendelsen af, at du er dig, med lige præcis dit potientiale.

Der er fortløbende en individuel supervision i undervisningen, meget ofte påpegende konsekvens, fordi det er erkendelses-læren, hvorved der kan opnås indsigt i dig, og i andre. Det er ikke korrekthed, men definitioner og symbolik, der er det væsentligste “sprog” i forhold til meningen, i og omkring det der blev sagt og arbejdet omkring, fordi det er af uendelig stor betydning, for din indre erkendelse til brug for transformation til større gavn for samfundet.

Det er iøvrigt altid i “krise”, at der skabes den nødvendige mulighed for indsigt, som så giver grobund for den livsfilosofi og virkelighed, der er bære af sandhed og mening, som forløser og fritstiller.

​Kurser på akademiet giver ganske enkelt, over tid, svar på det dit indre har bedt om, dit potentiale, din mission igennem tidsepoker.

At blive i direkte kontakt med dit højere selv, vil øge din kapacitet af intelligens og udføre noget, som du ikke troede var muligt.

Altid at turde stå ved dig selv, være tro mod dig selv, og endnu stærkere bliver du, når du oparbejder tilliden til, at alt går, lige som det skal.

Du kommer aldrig mere til at være NØDT til noget. Du skal ikke gå på kompromis, men skabe værdi for alle parter. Du kommer til at VIDE hvad du ER og hvad du VIL.

TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER 

”Lederskabet igennem en etisk bevidst virksomhedskultur, når det skal ske transformationsprocesser.”

Udfordringerne for fremtidens lederskab og koder til at løse dem igennem en etisk bevidsthed virksomhedskultur.

Bliv skarp på Etik som værdiskabelse, afkodning og transformation.

Som deltager på ”Lederskabet igennem en etisk bevidsthed virksomhedskultur” får du et overblik over nogle af de strømninger, der har indflydelse på vort samfund, erhvervslivet, medier og den politiske arena, samt et indblik i hvordan fremtiden former sig.

På forløbet ser vi på de eksisterende sociale trends, mediernes årvågenhed, erhvervslivets største udfordringer og handlekraften på den politiske arena i relation til at få løst opgaverne i til gavn for vores samfund. Viden om de aktuelle udfordringer skaber muligheder for sikkerhed, stabilitet og forudsigelighed, mens handlekraften sørger for sikkerhed, stabilitet og forudsigelighed.

Gennem en kombination af oplæg, gruppearbejde, individuelle assessenemts af egne oplevelser og fælles debatter, udvikles din intuition, som også er din visionære muskel og din evne til at opfange signalet fra fremtiden til brug for nutiden, til at skabe de nødvendige transformationsprocesser til gavn for samarbejdet.

Helt konkret får du en skarp fornemmelse af, hvad der fremover kræves af dig, dit team og samarbejdspartnere for at kunne skabe sammenhængskraft og bæredygtighed. Du vil blive klædt på til at igangsætte de transformationsprocesser, der er nødvendige for at du kan leve op til de krav, der bliver stillet og du får indsigt i, hvordan du afkoder dine omgivelser. Det er hvad der ligger helt naturligt i den etiske bevidsthed.

Kursets opbygning og sammensætning.

Kurset afholde i 4 dage i tidsrummet 10.00 – 17.00 med 4 ugers mellemrum

Modul 1: Etik som værdiskabelse og udfordringerne i etiske dilemmaer.

Vi giver plads til korte diskussioner om aktuelle debatter indenfor erhvervslivets udfordringer igennem de sidste 100 år, nationalt og internationalt. Via gruppearbejde vil der blive udvalgt cases, som skal bidrage til konkret at formulere årsagen og virkningen af etiske udfordringer.  Vi brainstormer og feelstormer på egne oplevelser. Vi danner det mentale kapital for hvert enkelt deltager. Kan der tegnes nogle mønstre og hvordan kan de transformeres?

Modul 2:  Det personlige lederskabs indflydelse, mentale kapital og talent.

Vi kigger ind i det personlige lederskab, som har sin konstante påvirkning som kulturbærer. For at blive klogere på både ydre og indre påvirkning, arbejder vi i grupper med at spotte sociale trends. Vil ydre påvirkninger blive lettere at håndtere, når du bliver bevidst om dem indefra dine egne værdier? Hvordan skaber du værdi i miljøet omkring dig ud fra en etisk bevidsthed. Hvad er din mentale kapital som kan skabe værdi i dine omgivelser?

Modul 3:  Bevidsthed om afkodning, mavefornemmelse, intuition

Findes bevidsthed i hjernen? Hvordan bliver du mere bevidst omkring dine omgivelser og hvad der foregår? Hvad er forskellen på sociale trends, social kapital og det mentale kapital? Hvordan kan du finde sammenhæng? Hvad har det med etik at gøre? Hvordan fungerer mavefornemmelsen? Hvor sidder din intuition og hvordan fungere den? Hvordan kan du afkode dine omgivelser og blive bedre dag for dag?

Modul 4:  Pioneermetoden, fortidens og fremtidens indflydelse på nutiden

Ud fra et oplæg om IVE-metoden og dens indflydelse foretager alle en individuel kulturel assessment af egen personlige lederstil i relation til at løse etiske udfordringer igennem ex et etisk beredskab, etiske pejlemærker til brug for at transformationsprocesser skal blive lettere. Her også digital transformation, som kun kan ske igennem mennesker. Hvad er dit følelsesmæssige modningsniveau i relation til en transformation kan ske? Hvad er virksomhedens modningsniveau? Er du som leder, dit team, dine partnere klar til at gennemgå en transformation i takt med den fremtidige udvikling?

Forløbet afsluttes med en fælles middag, hvor der skal debatteres, hygges og deles, samt networke med de andre kursister. Der vil blive udarbejdet en rapport baseret på kursets væsentligste deltagerindsigter og værdifulde takeaways, som vil blive sendt ud til alle deltagere. 

Hvordan forløber forløbet?

Kurset er et modulopbygget forløb, hvorfor du arbejder med dine nye færdigheder mellem modulerne. Der vil være hjemmeopgaver og de egne metoder, som du når frem til, kan du med det samme bruge i din hverdag. Vi veksler mellem oplæg,  praktiske øvelser, hjemmeopgaver, erfaringsudveksling og tid til refleksion. Sammen med andre kursusdeltagere kommer du på en personlig udviklingsrejse, som udfordrer dig og giver dig et fantastisk læringsrum. Der vil blive udarbejdet en rapport baseret på kursets væsentligste deltagerindsigter og værdifulde takeaways, som vil blive sendt ud til alle deltagerne.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle ledere, hvad enten du arbejder i den offentlige eller private sektor. Vigtigst af alt er, at du har mod på at se ind i fremtiden og gøre noget for at skabe en bedre fremtid for dig selv og andre.

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.