Ring til os på 60 18 81 33

Bæredygtighed

Bæredygtig udvikling og de 17 verdensmål

Ønsker du at skabe bæredygtig udvikling i virksomheden? Indsigt, vision og essens er tre vigtige opmærksomhedskrævende, men livsnødvendige temaer, som driver os i  fremtidsudviklingen mod bæredygtigheden, væredygtigheden og sammenhængskraften, som findes i dig, igennem dit virke og dermed kan du spille din vigtige rolle for samfundet generelt. Der er brug for dig, din essens, din talentkerne og din indsigt i livets problemstillinger, for at finde og styrke, visionen, din mission til gavn for andre mennesker og et bæredygtigt samfundet generelt.

Klarsyn med kanalisering

Bæredygtig udvikling gennem verdensmålene kan effektiviseres igennem spirituel lederudvikling.

Vi har særligt fokus på de følgende verdensmål:

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 13: Klimaindsats

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Mål 17: Partnerskab

Indsigt, Vision og Essens er alle pejlemærker til brug for at kunne leve et godt og berigende liv i balance med det private, det personlige og det professionelle liv som er alle menneskers udfordringer, i hvilket som helst virke, vi alle har i samfundet, nationalt, internationalt og globalt.

Der findes en spidskompetence ved Mona Marthalina Kjærgård, som er seer, i besiddelse af visdom og er eminent til at træne din skelneevne og intuition, hvorved  væredygtigheden styrkes. Det giver beslutningskraft og sammenhængskraft.

Væredygtig udvikling skaber integritet.

I samspillet trænes du selv og/eller alle ansatte igennem bestemte principper og værdier, som giver både dig selv, ledelseslaget og medarbejdere mod til at give sig i kast med det udforudsigelige, få orden ud af kaos, skabe korpsånd og i sidste ende ro til at gro, fordi beslutningerne er funderet i de rette værdier.

Særlig fokus på:

Integrationen af etiske principper i ledelse og kultur. Styrk beslutningskraft, det interne sammenhold, det eksterne samarbejde, arbejdsmiljø og arbejdsglæden.

Principper, værdier, love og regler er her for at beskytte os, og de er her for at udvikle os, som en naturlig form for sikkerhed i usikkerheden, i det at være medmenneskelig. De skal minde os om de værdier, som får os til at løfte i flok, i samfundet, samt i enhver virksomhed.

Styrk virksomhed og fællesskab med bæredygtig udvikling

Som stifter af IVE-Consultant ønsker jeg at bidrage til bæredygtig udvikling samt til at styrke vores fælles nordiske værdier, den sociale kapital og mentale kapital generelt, og skabe muligheden for en mere forudsigelig fremtid, fordi jeg ønsker mere tillid i samfundet generelt, så vi kan løfte i flok.

Sammenhængskraft for fremtiden.

Jeg er specielt optaget af fremtidens fremdrift i organisationer og virksomheder, igennem Fremtidens Lederskab, samt de unge iværksættere, fordi det er dem, der ér de pioneere og banebrydere til en bedre fremtid for os alle.

Mere om Mona Marthalina Kjærgård

Mona Marthalina Kjærgård er seer, iværksætter, foredragsholder, forfatter og virksomhedsejer, der arbejder med at styrke menneskers ledelseskraft gennem at fundere beslutningerne i principper og værdier.

Hun formidler budskaberne med en sjældent set nerve, klarsyn, humør og intensitet, der gør hende til en begavet indlægs- og foredragsholder. Her er der altid noget at tage med sig videre, som giver eftertanke og appetit på mere.

Marthalina Kjærgård er en seer og hun har en mangfoldig faglig baggrund som militæruddannet, politiuddannet, bodyguard, leder og er seer, samt bærer af visdom. Hun har været eliteidrætsudøver og vundet guld og sølv til Danmark.

Udover at have præsteret en del i sit liv, har hun ved siden af “gået vejen” til at blive til et bedre menneske. Hvordan det? Og hvorfor?

Monas opvækst har været præget af dysfunktionalitet i familiemønstre, med overgreb, misbrug, svigt, en fars tidlig død, alt for meget til blot et barn og et ungt menneske skulle kunne bære. Det satte sine præg og der var mange skyggesider, der skulle arbejdes med. Til trods og imod alle odds, har Mona klaret sig igennem dysfunktionaliteter ved at gå hjertets vej med sjæl og Ånd som følgesvende.

Hun har lært meget og lærere stadig alt, hvad hun kan om kærlighed og giver det videre til dem, der ønsker mere af det gode. Hun har undgået medicin og diverse psykiske diagnoser, men har selvfølgelig haft nogle drastiske opslidende nedture og nærmest været på Herrens Mark mange gange, hvor hun har måttet gå i knæ. Men har altid rejst sig igen ved hjælp af en indre styrke, som har givet modet til at fortsætte. Hvor mon det mod kommer fra?

Mødet med Mona Marthalina Kjærgård med den helt specielle og unikke baggrund, giver en mulighed for at blive endnu klogere på dig selv på en anderledes måde, som går lidt dybere end sædvanligt.

Mona Marthalina er en kraftfuld kvinde med noget ekstra på hjertet, og stoffet serveres med en blanding af nærvær, bramfrihed, humor og en ærlighed, der både berører og fængsler. Integrationen af etiske principper i ledelse øger beslutningskraften, det interne sammenhold, arbejdsmiljø og arbejdsglæde, og øger dermed trivslen generelt, fordi der frigøres ekstra resourcer i virksomheden. Det smitter positivt af på bundlinjen.

IVEConsultant Aps tilbyder bl.a. indlæg til f.eks. morgenmøder, kick-off indlæg, seminarer eller indlæg med klarsyn, hvis det ønskes til ”gå hjem” møder, med små berigende workshops, som en apperitif på de styrker der findes i principper og værdier.

Kontakt os

Vi ringer dig meget gerne op, men vi skal bruge dit nummer!


Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.