Ring til os på 60 18 81 33

1 UDBYDER

 1. Udbyder er
  IVE Consultant Aps
 2. IVE Consultant Aps
  CVR nr. 40248862
  Dokkedalvej 10a
  9280
  Danmark

Telefon: [+45] 60188133
E-mail: mmk@ive-consultant.dk
Hjemmeside: www.ive-consultant.dk

2 VILKÅR OG BETINGELSER

 1. Disse vilkår gælder mellem Udbyderen og enhver myndig forbruger
  (”Kunde”), der benytter sig af tjenesterne igennem IVE Consultant Aps. Ved
  at gøre brug af tjenesterne accepterer du at være bundet af disse Vilkår og
  Betingelser. Ønsker du ikke at acceptere disse Vilkår og Betingelser, skal du
  ophøre med at gøre brug af Tjenesterne.
 2. Udbyder er berettiget til at ændre sine forretningsbetingelser med 14 dages
  varsel via info på hjemmesiden.
 3. Bruger skal være over 18 år for at bruge tjenesten uden forældres samtykke.

3 INFORMATION OG TJENESTERNE

 1. Udbyder tilbyder, mod betaling, adgang til direkte telefonlinje til
  clairvoyance, klarsyn samt andre sundhedsmæssige ydelser, herunder blandt
  andet astrologi, astronomi, kosmologi, psykologi, drømmetydning,
  dyrekommunikation og healing (”Tjenesterne”).
 2. Hjemmesiden indeholder primært beskrivelse af hovedprodukter og ydelser,
  som Udbyder gør alment tilgængelige (”Information”).
 3. Hvis du vil have adgang til Tjenesterne, skal du oprettes som kunde med et kundenummer, i et regnskabsprogrammet economic, hvor du bliver oprettet med dit navn, mailadresse, dit telefonnummer og evt cvr-nummer samt adresse.
 4. Du kan altid få ændret/slettet dit kundenummer ved at kontakte udbyder.

4 KUNDENS BETALINGSANSVAR

 1. Købet af Tjenesten accepteres, når prisen er aftalt og Tjenesten leveres som
  aftalt. Betalingen skal forefalde som aftalt, direkte efter opkaldet, eller den
  dato, der står på sendte faktura.
 2. Kunden er ansvarlig for betaling for brug af Tjenesten.

5 BETALING FOR TJENESTER

 1. Betales beløbet ikke til tiden pålægges rykkergebyr. Efter 2. Rykker sendes
  sagen uden videre varsel til inkasso. Der lagres ingen følsomme oplysninger
  hos udbyderen.
 2. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. Moms. Hvis der betales fra
  andre lande i andre valuta omregnes beløbet i DKK.
 3. Kunden bliver opkrævet for den tid der ringes op til Tjenesten eller som
  aftalt. Kunden betaler for Tjenesten efter samtalen eller som fakturaen
  foreskriver.

6 FORTRYDELSE OG REKLAMATION

 1. Kunder, der i henhold til forbrugeraftaleloven er forbrugere, har en
  fortrydelsesret på 14 dage ved køb af Tjenester fra Udbyderen.
  Fortrydelsesfristen løber fra tidspunktet for Kundens køb
 2. Ved brug af Tjenesterne samtykker og anerkender kunden, at
  fortrydelsesretten mistes, når ydelsen er leveret.
 3. Såfremt Kunden ønsker at udnytte fortrydelsesretten, skal Kunden reklamere
  overfor Udbyderen senest 14 dage efter købet. I meddelelsen skal Kunden
  tydeligt oplyses, at denne ønsker at udnytte sin fortrydelsesret.
 4. Ved reklamationer rettes henvendelse til Udbyder. Kontaktoplysninger
  fremgår af punkt 1.1. ovenfor.

7  BRUG AF TJENESTERNE

 1. Udbyder har ikke noget ansvar eller pligt til at underrette dig om dine akkumulerede udgifter. Den tid du bruger hos udbyderen reflekteres i dine udgifter og er udelukkende efter eget valg. Udbyder overvåger ikke forbrugsmønstre og er ikke forpligtet overfor nogen kunde, at fortage sig noget med hensyn til brug af Tjensterne. Det er op til kundenikke at bruge Tjenesterne over dennes økonomiske evner.

8 ETISKE REGLER

Udbyderen arbejder under et etisk fundament, der skal sikre en kompetent rådgivning.

10 OPHAVSRET OG VAREMÆRKER

 1. Alle Immaterielle Rettigheder, herunder, men ikke begrænset til,
  varemærkerettigheder, designrettigheder, ophavsrettigheder, patent- og
  brugsmodelrettigheder, knowhow mv. til Hjemmesiden, Informationen og
  Tjenesterne, tilhører uden begrænsning Udbyder eller dets leverandører.
 2. Du må ikke på nogen måde kopiere, gengive, genudgive, downloade, lægge
  ud, viderebringe, optage, overføre, udnytte i erhvervsøjemed, redigere,
  formidle til offentligheden eller på anden måde udbrede tjenester,
  internetsider eller materialer på Hjemmesiden, Informationen eller
  Tjenesterne eller maskinkoder til elementer, der udgør Hjemmesiden,
  Informationen eller Tjenesterne, til andre formål end eget personligt brug.
 3. Med forbehold af ovenstående er det tilladt for dig at downloade begrænsede
  uddrag til eget personlige brug, forudsat at der højst tages en kopi af en
  given oplysning.

11 ÆNDRINGER AF HJEMMESIDEN OG TJENESTERNE

 1. Udbyder forbeholder sig ret til løbende at ændre eller midlertidigt eller
  permanent nedlægge Hjemmesiden, Informationen eller Tjenesterne (eller
  dele heraf) eller til at lancere nye tjenester med eller uden varsel. Du
  accepterer, at Udbyder ikke er ansvarlig over for dig eller tredjemand for
  ændringer, midlertidige afbrydelser eller permanent nedlæggelse af
  Hjemmesiden eller Tjenesterne.
 2. Udbyder vil løbende ændre disse Vilkår og Betingelser. Udbyder vil anse de
  ændrede Vilkår og Betingelser for accepteret ved brug af Hjemmesiden,
  Informationen eller Tjenesteydelserne efter ændringerne er publiceret på
  Hjemmesiden.

12 INFORMATION OM BEHANDLING AF COOKIES/PERSONDATA

   1. Udbyder indsamler ingen oplysninger om dig i forbindelse med driften
    af Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne.
   2. Cookies
    Når du besøger Hjemmesiden første gang, modtager du automatisk en cookie. En cookie
    er en lille tekstfil, der lagres i din web browser, og som registrerer dig som unik bruger.
    Denne cookie identificerer Udbyderens webserver.
    En cookie kan indeholde tekst, tal eller fx en dato, men der er ingen persondata indeholdt
    i en cookie. Det er ikke et program og kan ikke indeholde virus.
    Ved at bruge Hjemmesiden giver du samtykke til, at Udbyder benytter cookies som
    beskrevet. Hvis du ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du
    fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser.
    Udbyder anvender cookies for at kunne tilpasse og oprette indhold og tjenester, der
    stemmer overens med dine interesser og ønsker. Udbyder anvender også cookies til at
    føre demografiske og brugerrelaterede statistikker, og dermed fastlægge nærmere, hvem
    der besøger Hjemmesiden. Udbyder registrerer udelukkende anonyme informationer
    som IP-numre, antal bytes sendt og modtaget, Internethost, tid, browsertype, -version, og
    -sprog, osv.
   3. Sådan afviser du brugen af cookies
    De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies
    eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du skal dog være opmærksom på,
    at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver
    cookies til at huske valg, du foretager. Udbyder håber, at du vil tillade de cookies
    Udbyder sætter, da de hjælper os med at forbedre Hjemmesiden og Tjenesterne.
   4. Sådan sletter du cookies
    Du har altid mulighed for at slette cookies, der er gemt på din computer.
    Vejledning i at slette cookies i Microsoft Internet Explorer
    Vejledning i at slette cookies i Mozilla Firefox browser
    Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
    Vejledning i at slette cookies på Opera browser
    Vejledning i at slette flash cookies – gælder alle browsere
   5. Google Analytics
    På Hjemmesiden bruger Udbyder Google Analytics for at analysere,
    hvordan brugerne anvender Hjemmesiden, Informationen og
    Tjenesterne. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug
    (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på
    Googles servere i USA. Google bruger oplysningerne til at evaluere
    din brug af Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne, udarbejde
    rapporter om aktiviteten på Hjemmesiden, Informationen og
    Tjenesterne og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på
    Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne og brugen af internettet.
    Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven
    kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles
    vegne.Google Analytics sætter to typer cookies: (a) En persistent cookie der
    viser om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra,
    hvilken søgemaskine der er brugt, keywords, etc., samt (b)
    sessionscookies som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en
    bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil
    sige, når du lukker din fane eller browser. Google sammenkører ikke
    din IP-adresse med andre oplysninger, Google ligger inde med.
    De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra Google Analytics.
    Læs mere om Google Analytics brug af cookies.

13 BEGRÆNSNINGER I ANSVAR FOR BRUGEN AF HJEMMESIDEN

 1. Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne er kun rettet mod Danmark,
  medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller meddelt.
 2. Hjemmesiden, Informationen og Tjenesteydelserne stilles til rådighed,
  således som de er og forefindes. Udbyder giver ingen garanti vedrørende
  Hjemmesiden, Informationen eller Tjenesterne.
 3. Udbyder er alene ansvarlig for tab, som du lider som følge af vores væsentlige misligholdelse af disse Vilkår og Betingelser. Udbyder er ikke ansvarlige for mangler, som kan henføres til hardware, software eller andetudstyr, der ikke er leveret af Udbyder. Udbyder’s samlede ansvar er begrænset til DKK 5.000. Udbyder skal under ingen omstændigheder være ansvarlig, hverken i eller uden for kontrakt, eller på anden måde for indirekte, følge- eller uforudselige tab, skader eller udgifter, tab af fortjeneste, tab af profit, tab af indtjening, tab eller rekonstruktion af data, uanset om Udbyder var informeret om muligheden for sådan skade, tab eller erstatningsansvar i enhver henseende.

14 GENERELLE OPLYSNINGER

 1. Disse Vilkår og Betingelser for brugen af Hjemmesiden, Informationen og
  Tjenesterne regulerer din brug af Hjemmesiden, Informationen samt
  Tjenesterne og går forud for alle tidligere aftaler.
 2. Udbyder er til enhver tid berettiget til, helt eller delvist, at overdrage sine
  rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser til
  tredjemand. Kunden må ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i
  henhold til disse Vilkår og Betingelser til tredjemand uden forudgående
  skriftlig tilladelse fra Udbyder.
 3. Disse Vilkår og Betingelser er underlagt dansk ret. Uden for
  forbrugerforhold er Byretten i Ålborg, rette værneting. De Forenede
  Nationers konvention om aftaler om internationale løsørekøb (CISG) finder
  ikke anvendelse på disse Vilkår og Betingelser.

15 Oplysning om klagemuligheder

 1. Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en
  klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl
  Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning
  via forbrug.dk.
 2. Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved
  indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med
  bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved
  indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse mmk@ive-
  consultant.dk

Sidst opdateret: 31.01.2021

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.