Ring til os på 60 18 81 33

Myter og eventyr har sin berettigelse i vores virkelighed, hvor menneskelige figurer spiller roller og fortæller sine historier som arketyper og de er vigtige for vores psyke. Filmverdenen og spilleverdenen viser det tydeligt. Det handler om at tro på sig selv og at have modet til at gøre noget, som du aldrig troede var muligt.

Historien om sværdet i stenen handler om, “arketypen kongen”, som måtte overvinde sig selv igennem sin mentale styrke ved at finde ro i sit sind og slutte fred i sit hjerte. Det sværd, kalder jeg det mentale sværd, der skærer igennem det støj, der stresser dig. Det er en af metoderne, som du kan lære at bruge.

 

Der tilbydes kurser og forløb i

 

KURSER I DANNELSE

MENTALTRÆNING.

TRÆNING AF DIN INTUITON.

NB! Kurser specieldesignet for ledere i virksomheder finder du nederst på siden.

Klarsyn med kanalisering

MENTAL TRÆNING

Styrk dit MENTALE KAPITAL.

  • Forståelse for, hvad og hvem du er- afklaring af mentale udfordringer.
  • Find modet, til at have et åbent sind og et åbent hjerte.
  • Intensiv følelsesmæssig bevidsthedstræning – afbalancerer din psyke.
  • Forståelse og opnåelse af en struktureret dagligdag. Beroliger dit sind.
  • Sessions 1-2 timer plus en opfølgning.

PRIS pr. session kr. 2250,00 incl moms

TRÆNING AF INTUITION

STYRK DIN INTUITION!

PRIS kr. 49.900,- incl moms pr person.

KURSUS I DANNELSE

KURSUS I DANNELSE!

PRIS pr år kr. 36.900,- Incl moms

Hvad opnår du?

Det vil altid være individuelt, hvad du som deltager opnår i erkendelsen af at du er dig, med lige præcis dit potientiale.

Der er fortløbende en individuel supervision i undervisningen, fordi det er erkendelses-læren, hvorved der kan opnås indsigt i dig og andre. Det er ikke korrekthed, men definitioner og symbolik, der er det væsentligste ‘sprog’ i forhold til meningen i og omkring det der blev sagt, og arbejdet omkring. Det er af uendelig stor betydning for din indre erkendelse til brug for transformation til større gavn for samfundet.

Det er iøvrigt altid i ‘krise’, at der skabes den nødvendige mulighed for indsigt, som giver grobund for den livsfilosofi og virkelighed, der er bære af sandhed og mening, som forløser og fritstiller.

Disse kurser giver ganske enkelt, over tid, svar på det dit indre har bedt om. Dit indre kald viser sig din sjæl, som kalder dig hjem. I det står du stærkest i dit liv.

At blive i direkte kontakt med din sjæl, vil øge din kapacitet af intelligens og udføre noget, som du ikke troede var muligt.

Altid at turde stå ved dig selv, være tro mod dig selv og endnu stærkere bliver du, når du oparbejder tilliden til at alt går lige som det skal.

Du kommer aldrig mere til at være NØDT til noget. Du skal ikke gå på kompromis, men skabe værdi for alle parter. Du kommer til at VIDE hvad du ER og hvad du KAN OG VIL.

ERHVERVSVIRKSOMHEDER 

Lederskabet igennem en etisk bevidst virksomhedskultur, når det skal ske transformationsprocesser.

Udfordringerne for fremtidens lederskab og koder til at løse dem igennem en etisk bevidst virksomhedskultur.

Bliv skarp på Etik som værdiskabelse, afkodning og transformation.

Som deltager på ”Lederskabet igennem en etisk bevidst virksomhedskultur” får du et overblik over nogle af de strømninger, der har indflydelse på vort samfund, erhvervslivet, medier og den politiske arena, samt et indblik i hvordan fremtiden former sig.

På forløbet ser vi på de eksisterende sociale trends, mediernes årvågenhed, erhvervslivets største udfordringer og handlekraften på den politiske arena i relation til at få løst opgaverne i til gavn for vores samfund. Viden om de aktuelle udfordringer skaber muligheder for sikkerhed, stabilitet og forudsigelighed, mens handlekraften sørger for sikkerhed, stabilitet og forudsigelighed.

Gennem en kombination af oplæg, gruppearbejde, individuelle assessenemts af egne oplevelser og fælles debatter, udvikles din intuition, som også er din visionære muskel og din evne til at opfange signalet fra fremtiden til brug for nutiden, til at skabe de nødvendige transformationsprocesser til gavn for samarbejdet.

Helt konkret får du en skarp fornemmelse af, hvad der fremover kræves af dig, dit team og samarbejdspartnere for at kunne skabe sammenhængskraft og bæredygtighed. Du vil blive klædt på til at igangsætte de transformationsprocesser, der er nødvendige for at du kan leve op til de krav, der bliver stillet og du får indsigt i, hvordan du afkoder dine omgivelser. Det er hvad der ligger helt naturligt i den etiske bevidsthed.

Kurset afholde i 4 dage i tidsrummet 10.00 – 17.00 med 4 ugers mellemrum

Forløbet afsluttes med en fælles middag, hvor der skal debatteres, hygges og deles, samt networke med de andre kursister. Der vil blive udarbejdet en rapport baseret på kursets væsentligste deltagerindsigter og værdifulde takeaways, som vil blive sendt ud til alle deltagere.

Modul 1: Etik som værdiskabelse og udfordringerne i etiske dilemmaer

Vi giver plads til korte diskussioner om aktuelle debatter indenfor erhvervslivets udfordringer igennem de sidste 100 år, nationalt og internationalt. Via gruppearbejde vil der blive udvalgt cases, som skal bidrage til konkret at formulere årsagen og virkningen af etiske udfordringer. Vi brainstormer og feelstormer på egne oplevelser. Vi danner det mentale kapital for hvert enkelt deltager. Kan der tegnes nogle mønstre og hvordan kan de transformeres?

Modul 2: Det personlige lederskabs indflydelse, mentale kapital og talent

Vi kigger ind i det personlige lederskab, som har sin konstante påvirkning som kulturbærer. For at blive klogere på både ydre og indre påvirkning, arbejder vi i grupper med at spotte sociale trends. Vil ydre påvirkninger blive lettere at håndtere, når du bliver bevidst om dem indefra dine egne værdier? Hvordan skaber du værdi i miljøet omkring dig ud fra en etisk bevidsthed. Hvad er din mentale kapital som kan skabe værdi i dine omgivelser?

Modul 3: Bevidsthed om afkodning, mavefornemmelse, intuition

Findes bevidsthed i hjernen? Hvordan bliver du mere bevidst omkring dine omgivelser og hvad der foregår? Hvad er forskellen på sociale trends, social kapital og det mentale kapital? Hvordan kan du finde sammenhæng? Hvad har det med etik at gøre? Hvordan fungerer mavefornemmelsen? Hvor sidder din intuition og hvordan fungere den? Hvordan kan du afkode dine omgivelser og blive bedre dag for dag?

Modul 4: Fortidens og fremtidens indflydelse på nutiden

Ud fra et oplæg om IVE-metoden og dens indflydelse foretager alle en individuel kulturel assessment af egen personlige lederstil i relation til at løse etiske udfordringer igennem ex et etisk beredskab, etiske pejlemærker til brug for at transformationsprocesser skal blive lettere. Her også digital transformation, som kun kan ske igennem mennesker. Hvad er dit følelsesmæssige modningsniveau i relation til en transformation kan ske? Hvad er virksomhedens modningsniveau? Er du som leder, dit team, dine partnere klar til at gennemgå en transformation i takt med den fremtidige udvikling?

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.