Ring til os på 60 18 81 33

Du kan mere, end du tror!

Et forløb der giver mod til at klare kriser

Dette forløb handler om dig. Forløbet giver dig styrke, så du kan finde ro professionelt, personligt såvel som privat.

Med denne type forløb kan du opnå:

 • Større ro, kontrol og selvtillid
 • Blive modigere og stærkere til at være tro mod dig selv
 • Blive dygtigere til at træffe beslutninger og løse kriser
 • Træning af din skelneevne og intuition

Den største udfordring for alle, i kriser og konflikter, er frygt og angst. At kunne skabe det modsatte, ro og tillid er “kun” en træning, hvor du både skal bruge dit hjerte og din hjerne i samspil med hinanden. 

Derfor har du brug for at kontakte, Mona Marthalina Kjærgård! Hun er clairvoyant/ klarsynet, hvilket betyder, at hun kan se det, som du ikke selv kan få øje på og som kan bidrage til, at du kan blive klogere på dig selv, dit livsværk, livsformål, dit kald, din udvikling, din perle, din udstråling, din emotionelle intelligens, din intelligens, din spirituelle intelligens, din tiltrækning, karma, dharma, dit gennembrud, kernestabilitet, dine udfordringer og dine muligheder.

Forløbets opbygning – hvad kan du få?

Forløbet kan bygges op på forskellige måder, og vi finder den helt rigtige løsning til dig.

Du kan vælge et forløb med en kontrakt, hvor vi aftaler en fast pris efter behov. Kontrakten indeholder punkter, som giver overblikket over en forventningsafstemning, som viser vejen til at nå dit mål, delmål flere mål på vejen til at blive stærkere.

Det op til dig at gå vejen, og det er mit ansvar at sørge for, at du følger den, sålænge du er under mine vinger, så din investering giver værdi og mening.

Du kan også vælge en mentorordning, hvor vi aftaler en fast minutpris, når du ringer mig op. Hvis du ønsker en fast aftale, er det osse en mulighed.

Hvis du er i tvivl om, hvad den rette tilgang er for dig, så ring bare og hør nærmere. Vi finder altid en god løsning. Du kan også læse meget mere om forløbet nedenfor.

Ønsker du virkelig at gøre en forskel for dig selv og dine? Eller er det bare tom snak? Eller nogle tanker, som du ofte tænker på, men aldrig får gjort noget ved.

Ønsker du at få et bedre liv og bidrage til at andre får et bedre liv? Så kræver det noget af både dig og mig.

IVE- Consultant står for

I – Indsigter – Giver dig, dit liv, dit virke mening.

V- Visioner –  Giver dig og dit liv retning.

E- Essens  –   Frigør dit potentiale, som giver dig og andre værdi.

Hvorfor?
Jeg ønsker at gøre mennesker modigere og dermed stærkere.
Hvordan?
Igennem spirituel selvudvikling.

Alle mennesker har talent for at bruge dem selv bedre, lære dem selv bedre at kende. At få koblet hjerne og hjerte sammen, samt at kunne bruge sindet på rette måde, vil give dig der skal til for at finde de rette løsninger til gavn for dig selv og dine omgivelser. Det kræver træning og det handler om din spirituelle udvikling. Fordi den handler om at få koblet hjerne og hjerte sammen og den handler om at udvikle evnen til en større kærlighed, som omfatter helheden. Jeg er din træner og din mentor, fordi jeg har gået vejen selv, går stadig på den, og kan vise dig vejen.

At træne din skelneevne og intuition bevidst vil give dig indre ro, sikkerhed og stabilitet. Det skal investeres både energi og økonomi i.

Indtil du kan bruge din skelneevne og intuition, altså få og bevare kontakten med dig selv, kan jeg hjælpe dig med at “se” det, du ikke selv kan se eller opfatte. Jeg er din garant for din egen sikkerhed og tillid til dig selv.

Metoden er altid erkendelseslære. Det betyder, at jeg bidrager til indsigt i dig og indsigter omkring dig.

Det foregår i dit tempo. Hvert fremskridt tæller og giver resultater. Det er dig, der går og skaber resultater. Jeg er “bare” med på sidelinjen og sørger for at du holder retningen.

Der er altid en indledende samtale før et samarbejde, og er det et forløb, skal der skrives en kontrakt. Det er din og min garanti for at skabe et resultat sammen.

Hvordan fungerer erkendelseslære?

Det første skridt er at åbne sindet og hjertet, som skal og må samarbejde. PÅ en gang. I sindet findes skelneevnen. I hjertet findes essens og intelligens. I samspil med hjertet og hjerne findes intuition. For at kunne bruge intelligens, må hjertet åbnes. For at få et stærkere intellekt, må sindet åbnes. Til det bruges og trænes skelneevnen.

Træning af intuitionen bliver den nye tids psykologiske metode til selvindsigt, hvor tolkning af drømme, symbolik og dagligdags oplevelser gives mere værdi og mening i samspil. Der åbnes for ny forskning og den nye tids psykologi giver grobund for at udvide bevidstheden og får større brugsværdi.

Det næste skridt handler om omgivelserne. Der skal bygges intelligente broer, i mellemmenneskelige relationer og i relation til de teknologiske og digitale fremskridt. for at skabe nye traditioner imellem generationer og lande.

Hvad flere og flere bliver klar over er, at hvad vi ikke selv kan finde ud af, kommer helt naturligt i kraft af evolutionens krav til menneskehedens samlede udvikling af samspillet mellem hjerne og hjerte. Det havde store konsekvenser dengang for flere år siden. ALT for store.

Så i dag har der bredt sig en generel erkendelse af, at jo hurtigere, vi hver især tør se os selv i spejlet, og hinanden i øjnene, jo hurtigere udvikles vi og kan være handlekraftige og kærlige, i takt med hinanden for at kunne skabe et værdigt og bæredygtigt, væredygtigt samfund med sammenhængskraft.

Mona Marthalina Kjærgård baner stadig vejen for en bæredygtig og væredygtig fremtid igennem erkendelses-læren og igennem regulering af menneskelig adfærd.

“Etik redskabet for værdiopfattelse og det er i værdierne, vi mødes ægte og ærligt”.

Hvem og hvad banes der vej for?

Viljen findes i ethvert menneske og det er den, der kan kaldes lederen. Først og fremmest, må man kunne lede sig selv. Det giver og styrker modet til at lede andre, uden usund manipulation og magt. Mennesker der søger erkendelses-lære  og som har intentioner om at skabe en bedre verden, samt et brændende ønske om at bidrage til mere af det gode.

Det er blevet et kvalitetsstempel, at være en personlighed, en PIONEER, som arbejder målrettet på, at have en væren i en etisk bevidsthed igennem et autentisk og integreret lederskab, i en erkendelse af, at tiden er kommet til større medmenneskelighed, og de værdier samt principper, der hører med til den.

Det nye lederskab i fælleskabet!

Ledere ved nu, at de ikke kun er deres egen lykkes smed. De bidrager også til at andre bliver deres egne lykkes smede og alle oplever vækst derved. Det er et kæmpe ansvar, de må tage og det er en ærefuld mission i respekt for stillingen.

At lære sig selv bedre at kende, og at turde være sig selv, er bæredygtigheden i selve mennesket.

Stifteren, Mona Marthalina Kjærgård ved om nogen, at livet ikke længere udelukkende behøver at være en kamp, men også kan være en fornøjelse og berigende. Det er et valg og alt er muligt.

Læs mere om bæredygtig udvikling i mennesker og virksomheder her.

Her er nogle kerneværdier, som vi skal kloge på i ind imellem gennem faglighed og forskning i lederen selv og medarbejderne

 • Stabilitet skal findes i dit center.
 • Nærværet er din sikkerhed.
 • Intuition skaber forudsigelighed
 • Mental kapital styrker ansvarligheden.
 • Et afbalanceret sind giver energi
 • Frihed udvikler forestillingskraften.
 • Tillid letter presset.
 • Respekt gør udvikling mulig.
 • Tolerance letter stemningen.
 • Sammenhængskraft gør bæredygtighed muligt.
 • Respekt gør udvikling mulig.

Den lille historie om IVE Consultant Aps

Der var engang, hvor menneskeheden endnu stadig var svækket af stress, angst og traumer fra gamle tider, hvor korruption, bedrageri og bestikkelse herskede. Der var totalt kaos i samfundet.

De fleste erhvervsvirksomheder kæmpede for at overleve af flere årsager. For mange restriktioner fra politiske hold, mangel på kvalificeret arbejdskraft og den daglige kamp for at holde gejsten oppe.

Generationerne imellem havde svært ved at kunne mødes i de traditionelle rammer, da internettet have gjort sin indvirkning overalt i vores samfund, og det skabte splitting mellem det gamle konservative mindset, og det nye innovative mindset.

Den politiske arena virkede som en romersk colosseum og midt i det hele kom en uventet krise. Denne gang blev det virussen Covid-19, som bredte sig globalt med lynets hast. Ikke kun som sygdom, men som frygt og angst.

Økonomien brast sammen. Det ualmindelige blev almindeligt, og de sociale trends gjorde oprør med de værdier, som samfundet var bygget op af igennem generationer.

Konsekvenserne af store kriser, som viraer, naturkatastrofer og handelskrige aktiverede de ledere, der stadig var i stand til at tænke selv, i besiddelse af sund fornuft og god samvittighed, mens dem der ikke kunne tænke selv, blev arkiveret.

Det var nødvendigt for at udvikle kulturen i en retning, som kunne bidrage til at få  tilliden udbredt, så frygten ikke overtog og nedbrød samfundet yderligere. Det handlede nu om at bevare roen, være modig og kreative. At have fokus på at få dyrket og styrket talenter i vores samfund, til gavn for en ny tid, den digitale revolution, teknologiske udvikling, men også menneskets udvikling af en højere bevidsthed. Det skal følges af.

Vi blev stiftet i år 2018, grundet behovet for denne udvikling.

Vi er, nu i fremtiden, godt på vej til at skabe nogle nye traditioner. Men det tager tid, som kræver tolerance, tålmodighed og tillid.

I dag ser vi tilbage på den mest barbariske tid i menneskehedens historie. Fordi egentlig var vi vidende, men handlekraften, modet og viljen manglede, indtil det gik så galt, at der ikke var nogen vej udenom.

Ingen i Danmark var klar over, hvad det havde af konsekvenser, før det eskalerede efter valget i 2019, hvor intet blev som før. Det var starten på en ny æra for Danmark. På den politiske arena blev skaderne fatale, fordi for få politikkere kunne finde ud af at samarbejde om, at bane vejen for et bæredygtigt og sundt samfund.

Covid-19 viste hvad samfundets ledere var i stand til og det greb om sig i kraft af manglende indsigt og forkvaklede visioner på befolkningens vegne.

Alle trak i hver sin retning, uden at forholde sig til data, fakta og virkeligheden, men udelukkende handlede ud fra selvvinteresser, statestikker og analyser.

Fake News, manipulation af data, kunstig intelligens og menneskelig intelligens, bragte hele menneskeheden i fare for at destruere sig selv, grundet uvidenhed og lukkethed.

En anden virkning havde Brexit, som banede vejen til en form for uafhængigt selvstyre i et fallerende EU, som gik igennem en enorm transformation, som til trods for en enorm vanskelig og tidskrævende proces, banede vejen til en visning af et værdifulde samarbejde, der nu er på tværs af landene.

Et råd er nu i fuld gang med at få skabt en statsreform, som skal danne rammerne om en ny fælles politisk arena både i Europa, i samråd med resten af verden.

Der opstår nye former for Åndelig organisationer i et globalt fælleskab, da de fleste mennesker har fundet ud af, at der rent faktisk er mere mellem himmel og jord, end de havde forventet.

Det bliver anderledes end de religioner, der kendes til, for alle ved godt, at det giver ingen mening at kriges om det, som der er nok af og som alle rækker efter, når det kommer til stykket. Accept, respekt og tillid i Kærlighedens navn.

Globalismen er i fuld gang med at udvikle sig, men ikke som vi forventede, som en ensretning, fordi udfordringerne blev anderledes og det artede sig til, at hver land i dag, er igennem en bevidst udvikling af social transformation, en mental digital revolution, som også højner menneskehedens bevidsthed, samt en økonomisk og politiske reformationer, hvor værdierne er i spil på en speciel og anderledes måde. Intet bliver som før, intet er som før, alting har forandret sig.

Mona Marthalina Kjærgård har vist og banet vejen, igennem flere år, til et rigere landskab for lederskabet i ethvert menneske. De ledere, som skal lede andre går igennem tester, fysisk, personligt, psykisk og mentalt, for først og fremmest at kunne tåle det press, for derefter at kunne skabe mulighederne til at gen-danne værdier og dannelse i virksomheder, samt generelt i vores samfund.

Det er ikke tester, som vi kender dem i dag. Det er tester udviklet af AI og de er mere omfattende, end vi kan forestille os. Så ingen kan skjule deres talentkerne, deres essens. Så derfor bliver det de naturlige ledere, der får den indflydelse, der skal til, for at fremme driften af hvert enkelt land til gavn for borgerne.

Stifteren, Mona Marthalinas virke i samspil med diverse partnere, har bidraget og bidrager stadig til udviklingen af en bevist social transformation, en mental digital revolution, samt en økonomisk og politisk reformation overordnet set.

Intentionen med at stifte Aps dengang var, at skabe omtale omkring etik og forandre kulturen, som er blevet skabt af det konservative mindset til at skabe en kultur som skabes af et innovative mindset.

Senere blev der tilføjet indsigt, vision og essens, da menneskehedens udvikling krævede mere en højere bevidst selvindsigt i hvert enkelt individ.

Hvad var det så Mona Marthalina Kjærgård banede vejen for og åbnede muligheder for?

En fælles erkendelse af, at vi alle er i sammen båd, og må stå til måls og til tåls med konsekvenserne af grådighed, en skadende og selvskadende adfærd, som har kostet medmenneskeligheden dyrt, og at det er på tide, at høste de dyre lærepenge af de konsekvenser.

En fælles erkendelse af, at alle først og fremmest må være ledere over sig selv, som betyder at erobre viljen tilbage i egen lomme, fordi det giver lysten og gejsten til at være ansvarlig.

Viljen til at gøre en forskel for fælleskabet, starter med modet til selvindsigt og at kunne efterleve visioner. For her aktiveres lysten til at bidrage. At blive stærkere i sig selv er målet. Sådan har det altid været i æraer.

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.