Ring til os på 60 18 81 33

MONA MARTHALINA KJÆRGÅRD

DET KRÆVER MOD TIL AT LEVE I TAKT MED HJERTET!

Mona Marthalina Kjærgård er en seer og hun har en mangfoldig faglig baggrund som militæruddannet, politiuddannet, bodyguard, leder og er seer, samt bærer af visdom. Hun har været eliteidrætsudøver og vundet guld og sølv til Danmark.

Udover at have præsteret en del i sit liv, har hun ved siden af “gået vejen” til at blive til et bedre menneske. Hvordan det? Og hvorfor?

Monas opvækst har været præget af dysfunktionalitet i familiemønstre, med overgreb, misbrug, svigt, en fars tidlig død, alt for meget til blot et barn og et ungt menneske skulle kunne bære. Det satte sine præg og der var mange skyggesider, der skulle arbejdes med. Til trods og imod alle odds, har Mona klaret sig igennem dysfunktionaliteter ved at gå hjertets vej med sjæl og Ånd som følgesvende.

Hun har lært meget og lærere stadig alt hvad hun kan om kærlighed og giver det videre til dem, der ønsker mere af det gode. Hun har undgået medicin og diverse psykiske diagnoser, men har selvfølgelig haft nogle drastiske opslidende nedture og nærmest været på Herrens Mark mange gange, hvor hun har måttet gå i knæ. Men har altid rejst sig igen ved hjælp af en indre styrke, som har givet modet til at fortsætte. Hvor mon det mod kommer fra?

Mødet med Mona Marthalina Kjærgård med den helt specielle og unikke baggrund, giver en mulighed for at blive endnu klogere på dig selv på en anderledes måde, som går lidt dybere end sædvanligt.

HVORDAN VIRKER EN SEER?

Som seer, studere/erfarer man livet igennem oplevelser, både egne og andres. Jeg bruger bevistheden og søger efter svar igennem intelligens og de universelle principper og love. Kontinuerligt studeres dybe videnskabelige tekster fra videnskaben og Åndsvidenskaben til reflektion. I samarbejde med bevidstheder, skabes der naturlige byggesten til intellektet, samt stærkere “byggemateriale” til at styrke de intelligente broer i mit sind. Sjæl og Ånd er mine følgesvende.

Ellers stiller jeg ind og får undervisning indefra/oppefra mit højere selv, som er i kontakt med alt, som er.  Det kræver en bred faglig baggrund at kunne formidle ordentligt. Ex. omkring psykologi, anatomi, biologi, geografi, astrologi, kosmologi, mytologi osv. Viden er vigtigt for kunne skelne. Visdom er vigtigt i formidlingen. Skelneevnen skal trænes hele tiden. Intuitionen skal være skarp.  Teorier er “kun” andres oplevelser. Teorier kan bruges til reflektion, opnåelse af forståelse i samspillet. Altså hvis jeg skal formidle noget bestemt til et bestemt “intellekt”, så må jeg møde det og få mødet til at give mening. Det er mit ansvar.

Derfor er oplevelsen en ekstraordinær oplevelse og genopdagelse af dig selv og de mennesker, som du har med at gøre i din daglig. Udfordringen er det etablerede system stadig ikke anerkender menneskets evner og talenter fuldt ud. Det er nærmest en skandale efter min smag.

Men det skal nok komme med tiden, hvis de intellektuelle vil blive klogere på livet. Vi kan ikke tenke os til alting. Den visdom der ligger i hjertet, giver os de svar, vi har brug for og som er sande. Hvis vi har kontakt til vores hjerte, vores højere selv.

Hvis ikke, så må teorierne og det logiske sind hele tiden finde svar, som alligevel kan modbevises i vores dualistiske virkelighed. Det er her hvor intellektuel onani har sin berettigelse. Når nogen forsøger at overbevise hinanden om noget, hvor begge har ret. Så at være seer, er at opleve sig selv og andre i kærlighed til livet, som healer. Så at være seer er også, at være healer.  Håber det gav lidt indsigt i, hvordan jeg virker.

TRÆNING AF MOD OG INTUITION

Fremtiden kræver udvikling af mennesket, af ledere og medarbejdere, som skal blive dygtigere til at tackle uforudsigeligheden, usikkerheden og utrygheden. Etiske principper og værdier opbygger tillid igennem dyderne, vilje og mod, fordi etik indeholder nærværende ledelse og frihed sat i system, som betyder udvikling i sårbarheden. Når vi går ukendte veje, bliver vi nød til at være sårbare, for ikke at være forudindtaget.

Intuition handler om at forstå mod og styrke viljen for at kunne bevæge sig ud på ukendte områder og udfordre sig selv og andre, så bevidstheden kan blive udviklet og udvidet. Derfor er det væsentlig at turde være sårbar. Ellers kan ingen transformation kan ske. At få udvidet sin bevidsthed gør, at du kan dykke dybere og række højere, altså ud-fylde mere, så du kan blive til et dygtigere menneske i takt med dit lederskab overfor dig selv og andre. Styrke din “indre faglighed” til at lede din virksomhed igennem nutidens og fremtidens udfordringer.

Etik er den store trend og er et sted, hvor alle kan mødes uanset generationer, traditioner, nationer eller rang i samfundet. Det er her vi alle kan mødes som menneske-lige. Det er ethvert menneskes pligt, også at drage omsorg, såvel som at dirigere og navigere sig selv og sit virke i ex en virksomheder ind i fremtiden. Intuition er den bedste navigatør, GPS til at pejle sig igennem til fremtiden.

Intuition handler direkte erkendelser omkring en situation eller oplevelse. Det handler om at opnå indsigt og erkendelse igennem både hjernen og hjertet, forstanden, samvittigheden, den sunde fornuft, som ”fremtvinger” de gode gerninger omkring heltene, eventyrerne,  som skal gå så meget grueligt igennem, før livet endelige giver mere af det gode.

AT blive sig etisk bevidst, er som at bestige et bjerg for første gang, bruge sin intuition og opleve nye visioner på toppen.  Når du når toppen, er der en god udsigt, og der kan være “koldt” på toppen, for måske står du alene, men har fået indsigt på turen opad.
Når du “fryser” kan du altid gå ned igen, få varmen, blive testet, med en viden om, at toppen findes, og der findes endda flere. Måske er det at nå en bjergtop og gå ned igen, at opnå visdom? At få varmen igen?

Pioneren, helten drager ud på eventyr og vender hjem igen. Klogere på livet, og klar til at dele ud af sin visdom, hvis “stammen” tillader det.
At bestige bevidsthedens bjerge, handler om at kunne befri sig for livets dramatiske uro, få støjen til at forsvinde, og finde den indre ro, intuitiv klarhed, som ligger “gemt” bag de vilde følelser.

Efterhånden, som vi lærer os selv bedre at kende, bliver mere bevidste, så aftager dramaerne. Det er den intuitive klarhed, der åbner for overblikket, indsigten og dybden. Den personlige forvirring og frustration forsvinder, når følelsernes storme lægger sig.
Etikkens dybere mening, opstår helt af sig selv igennem visdommen. At være til gavn, og med respekt for alt levende, at gøre sit bedste, til enhver tid, uden at fremhæve sig selv, på bekostning af andre er en pioners resultat af sine indsatser.

SKELNEEVNEN...det mentale sværd:

Dem der har modet til at træde på de ukendte veje, skal og må have en stærk intuition. En Pioneer har en Helts mindset og det udvikler intuitionen og skelneevnen. Selvbevidsthed i stedet for selvinteresse. Det er noget, der virker stærkere end noget andet, når der skal træffes beslutninger.

IVEConsultant tilbyder temaer til oplæg, indlæg, foredrag, ”Gå-hjem-møder, Morgenmøder, Kick-offs m.fl med klarsyn, hvis det ønskes.

Strategi

Hvad vej skal vi gå og hvorfor? Hvordan vil vi drive vores virksomhed fremad ind i en ny bæredygtig fremtid, og med udgangspunkt i hvilke værdier skal det ske? Hvordan lægger vi en strategi, der i et og alt er etisk forsvarlig, og som passer til morgendagens samfund og trends.

Ledelse

Hvordan er din lederstil? Er du en god eller dårlig leder, sådan etisk set altså? Hvordan bliver du en bedre leder via etisk principper? Når der ledes etisk korrekt, så forplanter det sig i hele organisation, men gode gevinster til følge.

Etisk Kompas

Retning og udholdenhed. Er den valgte vej mon den rette? Eller er du/I faret vild? Bruger du/I kræfterne rigtigt eller er indsatsen for spredt og uden det rette fokus? Et lederforløb der transformere og giver personlig vækst…

Etisk Kultur

Få sjælen med. Alle virksomhedsledere ejere ønsker at alle ansatte tager deres sjæl med på arbejde. Skoler, uddannelsesinstitutioner ønsker at eleverne tager sjælen med på i skolen og at alle bidrager til at skabe en god Ånd, en god stemning og et behageligt miljø. Men hvordan får vi det så til at ske i praksis?
”Praktisk etik skaber ro til at gro” kan man sige….

Etiske principper og værdier

Hvad er etikken, og hvordan styrker den med sine principper og værdier vores sammenhold, beslutningskraft og skaber helstøbte virksomheder og medarbejdere, der i kraft af fælles værdier og indstillinger yder mere og samtidig har det godt.

Styrk Indsigt – Vision – Essens

Som menneske besidder du sikkert allerede en god portion erfaring, indsigt og intuition…. Udsyn til det omgivende samfund – lokalt som globalt, indsigt i hvad der er muligt. Men kan det blive bedre?.

Klarsyn med kanalisering

Kontakt os

Vi ringer dig meget gerne op, men vi skal bruge dit nummer!


Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.