Ring til os på 60 18 81 33

Indsigt styrker virksomheden

Tilpassede visionære forløb til virksomheden

Ved hjælp af målrettede forløb med de metoder, der virker bedst for virksomhedens kultur, skaber vi betydningsfulde forandringer.

Det kan være ved at lave:

  • Etiske pejlemærker
  • Etiske strategier
  • Et etisk brand
  • En vedholdende effektiv undervisningseffekt
  • Adfærdsregulering igennem løbende kurser.

Bliv skarp på Etik som afkodning, værdiskabelse og transformation.

Der er brug for en overbygning af undervisningseffekten/løfteevnen i ethvert menneske, fordi vi kollektivt set, stadig er for intellektuelt begrænset i vores bevidsthed til at kunne skabe de nødvendige transformationer.

Hvorfor er indsigt vigtig i vores daglige arbejde?

Der er opstået et behov, grundet manglende evne til at løfte i flok i vores samfund og frygten i uforudsigeligheden. Vi har tabt modet. Det skal vi vinde tilbage via indsigter og transformationsprocesser.

Alle ønsker mere tillid og respekt i samfundet generelt, så vi bliver dygtigere til at kunne løfte i flok. Så lad os komme igang med at få det til at ske. Du må selv tage det første skridt.

Hvorfor er essens et vigtigt fokusområde?

Essens er talentkernen og den vigtigste ressource i et menneske. Fokus på essens bidrager til at til at styrke det enkelte menneske uanset position, ved hjælp af indsigter, som skal skabe muligheder for at skabe større sikkerhed, stabilitet og en mere forudsigelig fremtid.

Forløb for enkeltpersoner

Jeg tilbyder forløb for enkeltpersoner, hvor vi sammensætter et målrettet forløb med de metoder, der virker bedst for dig. Vi tager udgangpunkt i der, hvor du er og får tydeliggjort dine mål, som vi skriver en kontrakt på. Så går jeg ved siden af dig og støtter dig i at nå dine mål. Som klarsynet kan jeg se dig, som den, du er. Det vil hjælpe dig med at opnå den klarhed, der skal til, for at styrke dig til at stå og gå alene efter forløbet.

Du får trænet din skelneevne og din intuition.

”Lederskabet igennem en etisk bevidst virksomhedskultur”

Udfordringerne for fremtidens lederskab og koder til at løse dem igennem en etisk bevidsthed virksomhedskultur.

Bliv skarp på Etik som værdiskabelse, afkodning og transformation.

Som deltager på ”Lederskabet igennem en etisk bevidsthed virksomhedskultur” får du et overblik over nogle af de strømninger, der har indflydelse på vort samfund, erhvervslivet, medier og den politiske arena, samt et indblik i hvordan fremtiden former sig.

På forløbet ser vi på de eksisterende sociale trends, mediernes årvågenhed, erhvervslivets største udfordringer og handlekraften på den politiske arena i relation til at få løst opgaverne i til gavn for vores samfund. Viden om de aktuelle udfordringer skaber muligheder for sikkerhed, stabilitet og forudsigelighed, mens handlekraften sørger for sikkerhed, stabilitet og forudsigelighed.

Gennem en kombination af oplæg, gruppearbejde, individuelle essens af egne oplevelser og fælles debatter, udvikles din intuition, som også er din visionære muskel og din evne til at opfange signalet fra fremtiden til brug for nutiden, til at skabe de nødvendige transformationsprocesser til gavn for samarbejdet.

Helt konkret får du en skarp fornemmelse af, hvad der fremover kræves af dig, dit team og samarbejdspartnere for at kunne skabe sammenhængskraft og bæredygtighed. Du vil blive klædt på til at igangsætte de transformationsprocesser, der er nødvendige for at du kan leve op til de krav, der bliver stillet og du får indsigt i, hvordan du afkoder dine omgivelser. Det er hvad der ligger helt naturligt i den etiske bevidsthed.

Der tilbydes ekstraordinære kurser delt op i moduler.

Kurset afholde i 4 dage i tidsrummet 10.00 – 17.00 med 4 ugers mellemrum

Modul 1: Etik som værdiskabelse og udfordringerne i etiske dilemmaer.

Vi giver plads til korte diskussioner om aktuelle debatter indenfor erhvervslivets udfordringer igennem de sidste 100 år, nationalt og internationalt. Via gruppearbejde vil der blive udvalgt cases, som skal bidrage til konkret at formulere årsagen og virkningen af etiske udfordringer.  Vi brainstormer og feelstormer på egne oplevelser. Vi danner det mentale kapital for hvert enkelt deltager. Kan der tegnes nogle mønstre og hvordan kan de transformeres?

Modul 2:  Det personlige lederskabs indflydelse, mentale kapital og talent.

Vi kigger ind i det personlige lederskab, som har sin konstante påvirkning som kulturbærer. For at blive klogere på både ydre og indre påvirkning, arbejder vi i grupper med at spotte sociale trends. Vil ydre påvirkninger blive lettere at håndtere, når du bliver bevidst om dem indefra dine egne værdier? Hvordan skaber du værdi i miljøet omkring dig ud fra en etisk bevidsthed. Hvad er din mentale kapital som kan skabe værdi i dine omgivelser?

Modul 3:  Bevidsthed om afkodning, mavefornemmelse, intuition

Findes bevidsthed i hjernen? Hvordan bliver du mere bevidst omkring dine omgivelser og hvad der foregår? Hvad er forskellen på sociale trends, social kapital og det mentale kapital? Hvordan kan du finde sammenhæng? Hvad har det med etik at gøre? Hvordan fungerer mavefornemmelsen? Hvor sidder din intuition og hvordan fungere den? Hvordan kan du afkode dine omgivelser og blive bedre dag for dag?

Modul 4:  IVE-metoden, fortidens og fremtidens indflydelse på nutiden

Ud fra et oplæg om IVE- metoden og dens indflydelse foretager alle en individuel kulturel assessment af egen personlige lederstil.

Af Stifter, Mona Marthalina Kjærgård

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.