Ring til os på 60 18 81 33

Ved hjælp af målrettede forløb med de metoder, der virker bedst for virksomhedens kultur, skaber vi betydningsfulde forandringer.

Det kan være ved at lave:

  • Etiske pejlemærker
  • Etiske strategier
  • Et etisk brand
  • Adfærdsregulering igennem løbende kurser.

Bliv skarp på Etik som afkodning, værdiskabelse og transformation.

Der er brug for en overbygning af undervisningseffekten/løfteevnen i ethvert menneske, fordi vi kollektivt set, stadig er for intellektuelt begrænset i vores bevidsthed til at kunne skabe de nødvendige transformationer.

Hvorfor er erkendelser vigtig i vores daglige arbejde?

Der er opstået et behov, grundet manglende evne til at løfte i flok i vores samfund. Vi har tabt modet. Det skal vi vinde tilbage.

Hvorfor er indsigt vigtig i vores daglige arbejde?

Alle ønsker mere tillid og respekt i samfundet generelt, så vi bliver dygtigere til at kunne løfte i flok. Så lad os komme igang med at få det til at ske. Du må selv tage det første skridt til at opnå indsigt.

Hvorfor er sjælen et vigtigt fokusområde?

Sjælen er den, hvorfra talentkernen udspringer og er den vigtigste ressource i et menneske. Fokus på sjælen bidrager til at til at styrke det enkelte menneske uanset position. Det skaber sikkerhed, stabilitet og tryghed.

Forløb for enkeltpersoner og grupper

Jeg tilbyder forløb for enkeltpersoner, hvor vi sammensætter et målrettet forløb med de metoder, der virker bedst for dig. Vi tager udgangpunkt i der, hvor du er og får tydeliggjort dine mål, som vi skriver en kontrakt på. Så går jeg ved siden af dig og støtter dig i at nå dine mål. Jeg se dig, som den, du er. Det vil hjælpe dig med at opnå den klarhed, der skal til, for at styrke dig til at stå og gå alene efter forløbet.

Du får trænet din skelneevne og din intuition. Helt konkret får du en skarp fornemmelse af, hvad der fremover kræves af dig, dit team og samarbejdspartnere for at kunne skabe sammenhængskraft og bæredygtighed. Du vil blive klædt på til at igangsætte de transformationsprocesser, der er nødvendige for at du kan leve op til de krav, der bliver stillet og du får indsigt i, hvordan du afkoder dine omgivelser.

Bliv skarp på etik som værdiskabelse, afkodning og transformation.

Jeg tilbyder kurser, hvor du som deltager får et overblik over nogle af de strømninger, der har indflydelse på vort samfund, erhvervslivet, medier og den politiske arena, samt et indblik i hvordan fremtiden former sig.

På forløbet ser vi på de eksisterende sociale trends, mediernes årvågenhed, erhvervslivets største udfordringer og handlekraften på den politiske arena i relation til at få løst opgaverne i til gavn for vores samfund. Viden om de aktuelle udfordringer skaber muligheder for sikkerhed, stabilitet og forudsigelighed, mens handlekraften sørger for sikkerhed, stabilitet og forudsigelighed.

Gennem en kombination af oplæg, gruppearbejde, individuelle essens af egne oplevelser og fælles debatter, udvikles din intuition, som også er din visionære muskel og din evne til at opfange signalet fra fremtiden til brug for nutiden, til at skabe de nødvendige transformationsprocesser til gavn for samarbejdet.

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.